Theo dõi trên ĐTDĐ: Download File
Theo dõi trên Iphone: Vao AppStore download phan mem "Security Inn Palm"
Theo dõi bằng phần mềm TITCamera trên PC: Download File
Hướng dẫn xem camera: CLick để xem

FRAMEWORK HỖ TRỢ

Dot Net Framework 2.0: CLick để xem
Dot Net Framework 3.0: CLick để xem
Dot Net Framework 4.0: CLick để xem